Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.6

Skrócona instrukcja obsługi