Aktualizacja oprogramowania - Android 4.2.2

Skrócona instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności CE