Obraz systemu - Android 4.1

Skrócona instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności CE